Krönikor i Världen Idag

mar 01, 2017
Torbjörn Freij

Torbjörn Freij är gästkrönikör i den kristna tidningen Världen Idag. Där skriver han mest utifrån sin uppgift som Sverigeledare för Celebrate Recovery, ett bibelbaserat 12-stegsprogram som växer i olika kyrkor och samfund. Men han tar också upp frågor i gränslandet mellan samhälle och kristen tro.

27 april 2016: En Kristen mediegåta

http://www.varldenidag.se/gastkronika/en-kristen-mediegata/Bbbpdy!dkUQ59BMyM1sKITif00QUA/

25 maj 2016: Förlåtelsen är omedelbar – Helgelsen tar tid

http://www.varldenidag.se/gastkronika/omvandelsen-forlatelsen-och-helandet-ar-alltid-ett-viktigt-avstamp-for-helgelseprocessen/Bbbpei!7grPJ7zQpe0obdAKNorQ/

22 juni 2016: Både manliga och kvinnliga karaktärsdrag behövs i gudsbilden

http://www.varldenidag.se/gastkronika/bade-manliga-och-kvinnliga-karaktarsdrag-behovs-i-gudsbilden/Bbbpfh!J5ybOpZWFDLNkkS1Wlkjw/

20 juli 2016: Står kon mitt på ängen? Lite perspektivlära 

http://www.varldenidag.se/gastkronika/star-kon-mitt-pa-angen/Bbbpfa!rPWhEQngpDFRAapkf4bqA/

17 augusti 2016: Stigmat bryts i församlingar som startar Celebrate Recovery

http://www.varldenidag.se/gastkronika/en-viktig-forandring-som-intraffar-i-forsamlingar-som-startat-celebrate-recovery-ar-att-stigmat-bryts/Bbbpgt!U3w4NXm2golmQ3Ns9hw/

14 september 2016: Med Jesus i stegarbetet blir det förvandlade liv

http://www.varldenidag.se/gastkronika/om-jesus-far-vara-med-i-stegarbetet-vore-det-ju-markligt-om-detta-inte-resulterade-i-forvandlade-liv/Bbbpgt!gHY@Vy1@UprOvR7TR4srJw/

12 oktober 2016: ”De delar mina kläder mellan sig” – om kristen enhet

http://www.varldenidag.se/gastkronika/lat-syskonkarlekens-kladnad-vavd-i-ett-stycke-fa-varma-kristi-frusna-kropp/Bbbpjg!etMrwCw2NRL76XG8znBTgw/

9 november 2016: Plånboken styrde mer än teologin

http://www.varldenidag.se/gastkronika/det-blev-min-lott-att-analysera-frikyrklighetens-alkoholvanor-flera-lardomar-star-sig-an-i-dag/BbbpjE!tSoDtM@Nr0jJvA8PlSNig/

12 december 2016: Missbruk – Riskbruk – Beroende

http://www.varldenidag.se/gastkronika/beroende-missbruk-eller-riskbruk/Bbbplg!CMa1oXnvNXoUaResTT2BLA/

4 januari 2017: Snällhet är inte dumt

http://www.varldenidag.se/gastkronika/snallhet-ar-inte-dumt/BbbplB!7Yif0lOncDhUWzE7F@dA/

1 februari 2017: Protektionism är inte svaret på New World Order

http://www.varldenidag.se/gastkronika/varldslaget-innehaller-flera-utmanande-fragor-till-var-tid/Bbbqad!9Kld3bQICD7z78y4WHxI7w/

1 mars 2017: Bibeln är från början till slut en målning av Jesu ansikte

http://www.varldenidag.se/gastkronika/bibeln-ar-fran-borjan-till-slut-en-malning-av-jesu-ansikte/Bbbqbv!iVXKWAb8Lp3u2kK4msw0Tg/