Archive for januari, 2015

Flera kartor samtidigt

Mognad = förmågan att hantera många kartor samtidigt – flera bollar i luften eller två samtidiga tankar i huvudet. En karta är